Członkostwo

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany wstąpieniem w poczet członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej, zapraszamy Cię do złożenia Deklaracji członkowskiej.

Osoby zajmujące się pomocą psychologiczną, będące psychoterapeutami prosimy o wypełnienie druku Deklaracji przystąpienia do PTPHE, jak również załącznika nr 1 (Lista rekomendacji) oraz załącznika nr 2 (Oświadczenie).

Osoby, chcące zostać członkami PTPHE, zajmujące się innymi niż psychoterapia i pomoc psychologiczna dziedzinami, prosimy o wypełnienie Deklaracji członkostwa, jak również załącznika nr 1 (Lista rekomendacji).

 

Wypełnione druki należy przesłać na adres ptphepolska@gmail.com.

 

  Deklaracja przystąpienia do PTPHE

  Lista rekomendacji

  Oświadczenie