Klub ZAkładka

Zajęcia prowadzone w Klubie ZAkładka  skierowane są  do wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi ze spectrum ASD, które powodują m. in. trudności w kontaktach społecznych, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji,  komunikacji. Zajęcia te mają zarówno charakter stacjonarny – odbywają się w formie warsztatów z elementami treningów umiejętności społecznych na terenie placówki, jak i niestacjonarny  – wyjścia uspołeczniające m. in. : rozwój samoświadomości (poznawanie swoich słabych i mocnych stron), naukę autoprezentacji, naukę nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, naukę współpracowania w grupie i u ważności. W ramach zajęć uspołeczniających, niestacjonarnych organizowane są wyjścia m. in. do muzeów, kin, teatrów, opery, do kawiarni, na warsztaty zewnętrzne, a także dłuższe wycieczki po Krakowie i okolicach.

Cele zajęć:

 • integracja społeczna
 • rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 • rozwój samoświadomości (poznawanie swoich słabych i mocnych stron)
 • nauka autoprezentacji,
 • nauka nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • nauka współpracowania w grupie i uważności na potrzeby innych
 • ćwiczenie zachowań asertywnych
 • rozwijanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • nauka adekwatnej samooceny
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontrolowania emocji
 • nauka radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego
 • zwiększenie elastyczności zachowań
 • niwelowanie trzymania się sztywnych rytuałów
 • nauka podejmowania decyzji

 

Zapraszamy na ZaKładkowy profil na Facebook (kliknij w link, aby obejrzeć)