O PTPHE

"Paradoksem jest to, że dopiero wtedy będę mógł się zmienić,
kiedy zaakceptuję siebie takim, jakim jestem."

"Jedynie szczere ukazanie mojej wewnętrznej, autentycznej rzeczywistości
pozwoli drugiej osobie odnaleźć autentyczność w sobie."
(Carl R. Rogers)

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej łączy tych, dla których pasją, wciąż nieodgadnioną tajemnicą i nieopisanym pięknem jest Człowiek. PTPHE jest ogólnopolską, otwartą na współpracę międzynarodową organizacją pozarządową, zrzeszającą psychoterapeutów oraz innych specjalistów, którzy w swojej pracy kierują się wartościami stanowiącymi podstawy humanistycznego rozumienia Osoby ludzkiej.

PTPHE jest członkiem WAPCEPC World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counseling oraz członkiem organizacyjnym Polskiej Federacji Psychoterapii. Głównym celem PTPHE jest promowanie wartości, propagowanie postaw i działań sprzyjających poszerzaniu oraz utrwalaniu teorii i praktyki humanistyczno-egzystencjalnej.