Program Rozwoju Osobistego PRO-OSOBA

Uczestnictwo w programie stwarza możliwość osobistego rozwoju, pozyskiwania i poszerzania samoświadomości, zdobycia i doskonalenia kompetencji oraz praktycznych umiejętności udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej w ujęciu humanistyczno-egzystencjalnym. Nasz program adresowany jest do osób, które:

  • chcą odkrywać i rozpoznawać swój wewnętrzny potencjał;
  • ciekawią się mechanizmami i sposobami swojego funkcjonowaniem w grupie;
  • są pedagogami, psychologami, fizjoterapeutami, pracownikami socjalnymi, studentami tych kierunków oraz innymi specjalistami pracującymi lub planującymi rozpoczęcie pracy w kontakcie z drugim człowiekiem;
  • są studentami, pedagogami, psychologami, innymi specjalistami, których praca opiera się na kontakcie wsparciowym i pomocowym;
  • są szczególnie zainteresowane rozwojem osobistym.

Program Rozwoju Osobistego to cykl zajęć realizowanych w formie warsztatowej i wykładowej, sięgających do doświadczeń osobistych uczestników oraz opierających się na procesie grupowym. Zajęcia odbywają się w postaci 10 zjazdów, których miejscem jest baza szkoleniowa PTPHE mieszcząca się w malowniczej miejscowości w okolicy Sandomierza oraz w Krakowie.

na slider

 

Tematyczny rozkład zajęć Programu Rozwoju Osobistego PRO-OSOBA:

1. Trening interpersonalny – Ja w relacji z sobą i w relacji z innymi – poznanie się, poszerzanie samoświadomości i umiejętności komunikacyjnych, stworzenie ram dalszej pracy w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

2. Inteligencja emocjonalna asertywność i samoakceptacja – trzy fundamentalne kamienie – budowania siebie i relacji i sztuka życia w zgodzie ze sobą i innymi.

3. Funkcjonowanie ludzi w świecie – Gestalt: jako droga do budowania harmonijnej równowagi w życiu, jako sztuka kontaktu z drugim człowiekiem i jako umiejętność życia w „tu i teraz”.

4. Budowa autentyczności w relacjach i radzenie sobie z trudnościami oraz stresem – potencjał i słabe strony ego, procesy, które blokują, lub przerywają kontakt, mechanizmy obronne i Cykl energetyczny Zinkera.

5. Komunikacja interpersonalna, techniki usprawniające proces komunikacji, procedury językowe, bariery komunikacyjne oraz analiza transakcyjna i rozwiązywanie konfliktów .

6. Podstawy focusingu – techniki i metody, różne poziomy doświadczania, empatia, autentyczność, zgodność ze sobą, obecność, bezwarunkowa akceptacja.

7. Trening terapeutyczny – poznanie i akceptacja siebie – takim jakim się jest, prace własne nad budowaniem swoich zasobów i zmniejszaniem własnych ograniczeń, nad rozumieniem przyczyn własnych wyborów i zwiększaniem świadomości konsekwencji podejmowanych działań.

8. Historia zapisana w ciele, koncepcja Lowena/Casiusa (chroniczne napięcia mięśniowe) – poznawanie siebie w obszarze emocjonalnym i cielesnym – warsztat pracy z ciałem.

9. Sen droga do odkrywania ukrytych aspektów życia w podświadomości, dodatkowo hipnoza oraz fantazja i ekspresja twórcza, wykorzystanie bajek, przypowieści i siły wizualizacji.

10. Psychoterapia humanistyczno – egzystencjalna – pogranicze filozofii, psychologii i sztuki na styku kontaktu człowieka z człowiekiem, główne idee i założenia, etyka i zakończenie Programu Rozwoju Osobistego.

 

Czas rozpoczęcia zajęć: październik 2019

Koszt inwestycji: 10 zjazdów x 550,00 złotych
* dodatkowa opłata za nocleg w wysokości 30 złotych za dobę

Zaliczka w wysokości 1800,00 złotych

–  wpłacona do 15 sierpnia wyniesie 1620,00 złotych (- 10%)
– wpłacona do 05 września wyniesie 1800,00 złotych

 

Opiekunem merytorycznym Programu Rozwoju Osobistego jest Alina Hlawacz.

Koordynatorem do spraw rekrutacji jest Dagmara Mołczan-Malinowska, nr telefonu: 575756854.

Formularz zgłoszeniowy plik w pdf do pobrania

wypełniony formularz prosimy wysłać na adres: rekrutacjapro@ptphe.eu