Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna – jest specjalistyczną formą pomocy, kontaktu psychoterapeuty z Klientem, opartego na autentyczności i zaangażowaniu. Głównym jej celem jest poszerzanie samoświadomości, osiągnięcie ulgi w cierpieniu, rozwój własnej indywidualności i kreatywności, prowadzące do podnoszenia jakości życia. Psychoterapia indywidualna odbywa się jeden raz w tygodniu.

Czas trwania sesji to 50 min.