Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw – to praca terapeutyczna skoncentrowana na relacji, komunikacji danej pary. Celem pracy jest rozwiązanie istniejących trudności lub przezwyciężenie kryzysu, w którym znalazła się para. Udział w terapii wymaga gotowości do wspólnej pracy nad rozumieniem relacji i poszukiwaniem nowych rozwiązań dla siebie i dla związku.

Psychoterapia par i małżeństw na początku odbywa się raz w tygodniu, czas trwania sesji to 60 min.W miarę upływu terapii odstępy między sesjami wydłużają się.