Psychoterapia

Psychoterapia jest skuteczną metodą niesienia pomocy osobom znajdującym się w życiowym kryzysie, borykającym się z problemami emocjonalnymi oraz innymi trudnościami natury psychicznej. Jest także wyjątkową możliwością poszerzania świadomości oraz poszukiwania nowych dróg rozwoju osobistego.

Psychoterapia opiera się na bezpośrednim kontakcie z terapeutą, który poprzez relację terapeutyczną, swoją uważność oraz autentyczną obecność i profesjonalne zastosowanie właściwych technik, wspiera Klienta w jego procesie rozwoju i powrotu do dobrostanu.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego pomocy terapeutycznej.