Rezygnacja

Rezygnacja z członkostwa w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej

Zgodnie z procedurami obowiązującymi członków PTPHE, mogą oni odstąpić od członkostwa w Stowarzyszeniu przekazując Zarządowi PTPHE swoją pisemną rezygnację.

  Druk rezygnacji z członkostwa