Warsztaty

Warsztaty – są to kilkugodzinne, jednodniowe lub dwudniowe tematyczne spotkania grupowe dotyczące konkretnych tematów czy zagadnień.  Warsztaty dają możliwość maksymalnego skoncentrowania swojej uwagi  na danym zagadnieniu, poznania siebie, odkrywania swoich indywidualnych możliwości, pragnień czy obaw, które zatrzymują daną osobę w realizacji swoich planów życiowych czy marzeń. Warsztaty często są wstępem do dalszej pracy nad rozwojem osobistym.

 

„Niedziela jest kobietą” – warsztaty rozwoju osobistego

Bez względu na wiek i doświadczenie My – Kobiety spotykamy się po to, by sięgając do naszej wewnętrznej siły i mądrości, naturalnej intuicji i kobiecej energii życia, dzielić się wsparciem, przeżyciami i wiedzą. Czerpiąc wzajemne inspiracje doświadczamy, kreujemy zmiany, rozwijamy się.

Celem warsztatu jest poszerzenie samoświadomości przy wspierającym towarzyszeniu innych kobiet, odkrywanie zasobów swojego żeńskiego i męskiego pierwiastka, odkrywanie blokad ograniczających harmonijny rozwój.

 

„U źródeł kobiecości i kobiecej tożsamości” – warsztaty dla kobiet, które nie urodziły dziecka

Podczas warsztatów wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na pytanie o przebieg procesu budowania kobiecej tożsamości, o jego źródła i inspiracje. Zastanowimy się również nad tym, w jaki sposób macierzyństwo wbudowane w społeczny obraz kobiety nadaje jej rolę i identyfikację.

Z ciekawością poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania: w jaki sposób przebiega proces samodefiniowania własnej kobiecości? jak świadoma decyzja o nie-pozostaniu matką lub niezrealizowane pragnienie bycia nią, wpływa na postrzeganie własnej kobiecości i jej definiowanie, zawarte w słowie: Jestem.