Zarząd

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej

 

Prezes Zarządu: Gregorz Żabiński

Wiceprezes: Ewelina Sitarska

Sekretarz: Joanna Dreżewska

Skarbnik: Alina Hlawacz

Członek Zarządu: Dagmara Mołczan-Malinowska

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTPHE: Anna Kamieniecka

Przewodnicząca Komisji Naukowo-Dydaktycznej PTPHE: Agnieszka Wojtaszek

Przewodniczący Komisji Deontologicznej PTPHE: Igor Popilowski